Vilkår og handelsbetingelserGenerel information

Viddy Aps
Badstuestræde 3, 3 sal
1209 København K
CVR: 42404659
Telefon: 71 92 22 87
E-mail: [email protected]Baggrund

Viddy ApS tilbyder produktion af video og content til sociale medier og andre digitale kanaler. Viddy er ansvarlige for preproduktion, produktion og postproduktion.Ad hoc

Ad hoc er en sammensætning af services fra forberedelse til leverance af færdige film. Ad hoc indebærer:

- En times videoproduktion inkl. opsætning.
- Transport til og fra kundens valgte lokation i Danmark, ekskl. ikke-landfaste øer.
- Projektkoordinering vedr. den enkelte produktion.
- Basic udstyrspakke (Spejlrefleks4K, microport til én person, lys).
- 2 timers grading og editing (inkl. påsætning af navneskilte, logo og andre statiske skilte) af op til 3 film af samlet max. 5 minutters varighed. - En rettelsestime.Briefing

Det er en forudsætning for vores leverance, at vi er fuldt informeret om omfanget af opgaven på optagedagen, både hvad angår selve optagelsen samt særlige ønsker til, hvordan filmen skal endeligt klippes. Er opgaven ikke tilstrækkeligt beskrevet af køber vil der kunne pågå ekstra timer til optagelse og klip samt udgifter til udstyr og lignende.
Vi modtager briefs i diverse formater, men anbefaler at man bruger vores bestillingsskabelon, som kan findes via dette link: https://booking.viddy.video/Arbejdstider og tillæg

Vi leverer videoproduktion alle hverdage mellem 9.00 og 17.00. Ønskes produktion udenfor almindelig arbejdstid tilægges et Off-hours gebyr. Vi bestræber os altid på at imødekomme behov for produktion på skæve tidspunkter eller med kort varsel.Fortrydelse

Hvis køber ikke er tilstede på den aftalte adresse og/eller på det aftalte tidspunkt, er Viddy Aps. ikke forpligtet til at refundere eller flytte optagelsen.

Post Service kan afbestilles helt frem til 24 timer før optagelse. Afbestilling indenfor 24 timer fra produktion medførerer et gebyr på 50% af det samlede beløb for den pågældende Post Service. For medlemmer er gebyret 25%. Afbestilling skal ske skriftligt til: [email protected]Ansvar

Viddy påtager sig ikke noget ansvar for bortkommelse eller beskadigelse af råfiler eller andet videomateriale.Databehandling

Viddy passer på din data og dine filer.Brug og udlevering af af materiale

Når man køber en videoproduktion af Viddy ApS., så køber man én eller flere færdig video(er). Der må derfor ikke klippes eller redigeres yderligere i materialet uden samtykke. Man må ej heller benytte udvalgte klip i andet materiale fra tredjepart. Der vil være tilfælde, hvor Viddy ApS. – uden merbetaling – giver samtykke og derfor er bekendt med situationen.

Når man køber en videoproduktion, så køber man de færdige film, ikke råmaterialet. Viddy ApS. opbevarer som udgangspunkt råmaterialet i minimum 6 mdr., hvis kunder ønsker flere videoer klippet senere. Det er muligt at købe råmaterialet, men i de fleste tilfælde anbefales det ikke, da: Der skal en fagperson til at navigere i filformater, farveprofiler, frame-rates, opløsning m.m.

Der ligger et større sorteringarbejde ved at overdrage filer. Det er oftest meget store mængder data, som det kræver tid og båndbredde at overføre eller levere på en ekstern harddisk.

Det er muligt at frikøbe råmateriale. Prisen varierer fra job til job, da datamængderne ligeså varierer.Reklamation

Vi er ikke tilfredse, før du er tilfreds. Vi gør derfor, hvad vi kan for at forventningsafstemme og indhente tilstrækkelig info til at levere efter dine ønsker (Se “Briefing”). Hvis du alligevel ikke mener, at de færdige film lever op til den forventede standard, skal du blot rette henvendelse til os på [email protected] Der skal senest rettes henvendelse 7 dage fra modtagelse af de færdige videoer. Har videoerne været publiceret frafalder reklamationsretten.Rettelser

Rettelser dækker over købers ønske om ændringer efter gennemsyn af film. Den første rettelsestime medfølger i alle produktioner, hvorefter der afregnes pr. påbegyndt time, der måtte være behov for. Rettelser dækker ikke over udbedring af fejl eller misforståelser begået af Viddy ApS.